ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 19/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 517860
Page Views 836075
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
บล็อคเรียนรู้ภาษาไทย

นายนิธิกร เที่ยงทัศน์
ประธาน

นายปริวัฒน์ อาจวิชัย
รองประธาน

นายทศพร หนูบุญมาก
รองประธาน

นางสาวอาทิติญา ใยแสง
กรรมการ

นางสาวหัทยา รักอู่
กรรมการ

นางสาวสุนิษา จำปากุล
กรรมการ

นางสาวอุไรรัตน์ สีหะบุตร
กรรมการ

นายศรเพชร ดัดถุยาวัตร
กรรมการ

นางสาวอมรรัตน์ โสพิษ
กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Tel&Fax -
ผู้ดูแลระบบ : นายเชษฐา  อาษาราช 089-5798395 e-mail: cheetta7@gmail.com