ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร
ประเมินผลงานการจัดการเรียนการสอนของครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ (อ่าน 1718) 24 ก.พ. 60
ร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการภูรินท์ สอนพูด ในการย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนแห่งใหม่ (อ่าน 1303) 14 พ.ย. 59
รับการประเมินจาก คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1337) 03 พ.ย. 59
ร่วมแสดงความยินดี กับครูชัยวัฒน์ ประพาฬ ในการย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนแห่งใหม่ (อ่าน 1373) 22 ส.ค. 59
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 1500) 19 ส.ค. 58
ประชุม นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 1627) 18 ส.ค. 58
ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนภารกิจการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีประจำตำบล (อ่าน 958) 15 ส.ค. 58
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้และพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (อ่าน 882) 15 ส.ค. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับครูธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์ ในการย้ายไปดำรงค์ตำแหน่ง ผ.อ.โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี (อ่าน 1226) 01 ก.ค. 58
ประชุม นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 957) 05 มิ.ย. 58
ปฐมนิเทศกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 952) 28 พ.ค. 58
ร่วมแสดงความยินดี กับครูสุริยศักดิ์และครูสมเพียรในการย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนแห่งใหม่ (อ่าน 1312) 22 พ.ค. 58
กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัญฑิตใหม่ 19 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1060) 24 ธ.ค. 56
ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 17 ธันวาคม 2556 (อ่าน 921) 24 ธ.ค. 56
ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "การจัดทำข้อสอบออนไลน์" ที่ สพม.28 (อ่าน 1031) 24 ธ.ค. 56
กิจกรรมอบรมคุณธรรมสำหรับครูทั้งโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนในฝันทุกรุ่น) ที่วัดสระกำแพงใหญ่ (อ่าน 1209) 15 ส.ค. 56
กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1295) 18 มิ.ย. 56
การประเมินการพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม (อ่าน 3495) 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมกีฬาหน่วยงานอำเภออุทุมพรพิสัย (อ่าน 1247) 16 ธ.ค. 55
คุณครูทิพวรรณ จิรัญกุล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเกิดของคุณครู (อ่าน 1185) 08 พ.ย. 55
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจคุณครูภัทรพล อนุพันธ์ (อ่าน 1478) 25 ต.ค. 55