ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมด้านชุมชน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารร่วมใจกันเพื่อก้าวครั้งใหม่วิ่งสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว" (อ่าน 894) 01 ก.พ. 61
ร่วมโครงการรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และร่วมปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม (อ่าน 1528) 15 ก.ค. 59
โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการในสถานศึกษา (อ่าน 1673) 27 ต.ค. 58
ร่วมต้อนรับขบวนจักรยาน Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ (อ่าน 1482) 16 ส.ค. 58
พัฒนาชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1999) 07 ส.ค. 58
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม (อ่าน 1248) 24 ก.ค. 58
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อสุรินทร์ ดวงแก้ว (อ่าน 1379) 24 ก.ค. 58
กิจกรรมอวยพรปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง 24 ธันวาคม 2556 (อ่าน 963) 24 ธ.ค. 56
กิจกรรมอวยพรปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 24 ธันวาคม 2556 (อ่าน 930) 24 ธ.ค. 56
งานบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านหนองหยอด ตำบลแต้ 11 ตุลาคม 2556 (อ่าน 1084) 24 ธ.ค. 56
บุญมหาสังฆทาน ณ วัดโพธิ์ศรีแต้ (อ่าน 982) 11 ต.ค. 56
กิจกรรมทำบุญ เข้าพรรษา 19 กรกฏาคม 2556 (อ่าน 1117) 15 ส.ค. 56
ร่วมกิจกรรมประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล 2557-2559 (อ่าน 1049) 07 มิ.ย. 56
โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 1489) 07 มิ.ย. 56
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับสำนักงานเทศบาลตำบลแต้ (อ่าน 999) 07 มิ.ย. 56
ท่านรองผู้อำนวยการและครูเชษฐา เข้าร่วมประชาคมโครงการเทศบาลตำบลแต้ (อ่าน 977) 07 มิ.ย. 56
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 คณะครูร่วมกิจกรรมชุมชน ทอดถวายกองกฐินสามัคคีที่วัดโพธิ์ศรีแต้ (อ่าน 1140) 26 พ.ย. 55
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ท่่านผู้อำนวยการและคณะครูนำต้นเงินกฐินสามัคคีไปร่วมที่บ้านแต้ (อ่าน 980) 26 พ.ย. 55
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณจิตรา ประพาฬ ที่ได้รับเืลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านน้อยสำโรง หมู่ที่ 13 ตำบลปะอาว (อ่าน 1017) 17 พ.ย. 55
กิจกรรมทำบุญออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ) (อ่าน 1664) 01 พ.ย. 55