ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร
ประชุม นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 2
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร นายเชษฐา อาษาราช หัวหน้าฝ่ายบริการงานวิชาการ ได้นิเทศการจัดทำแผนการเรียนรู้และการบันทึก ปพ.5 ครั้งที่2 และได้พบปะพูดคุยแก่ครูอัตราจ้าง คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2558,20:10   อ่าน 1626 ครั้ง