ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ๑๒ สิงหา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 145) 05 ก.ย. 60
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 112) 05 ก.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 (อ่าน 117) 15 ส.ค. 60
พิธีกล่าวทบทวนปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา (อ่าน 130) 11 ก.ค. 60
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 171) 07 ก.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (SAR) (อ่าน 141) 29 มิ.ย. 60
โครงการมอบทุนการศึกษา TLP สายฝัน ปันน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 105) 28 มิ.ย. 60
ระเบียบนักเรียน.โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร-ปรับปรุงใหม่-2560doc (อ่าน 112) 20 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 194) 13 มิ.ย. 60
สัมนา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร (อ่าน 151) 13 มี.ค. 60
ประเมินการทดลองใช้เครื่องมือในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 191) 10 มี.ค. 60
อำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (อ่าน 314) 28 ก.พ. 60
นิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 217) 22 ก.พ. 60
ประเมินเตรียมนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจากสหวิทยาเขตกำแพง ปีการศึก (อ่าน 173) 24 ม.ค. 60
งานวันครูและรับเกียรติบัตรครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 192) 16 ม.ค. 60
ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 210) 25 พ.ย. 59
รับท่านผู้อำนวยการ กิตติพันธ์ อนันกูลจิรโชติและส่งท่านผู้อำนวยการ ภูรินท์ สอนพูด (อ่าน 286) 24 พ.ย. 59
ปตท.ประเทศไทย ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 245) 23 พ.ย. 59
ถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (อ่าน 265) 23 ต.ค. 59
การประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร (อ่าน 262) 16 ก.ย. 59
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 326) 12 ส.ค. 59
กิจกรรมถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบทุนการศึกษา (อ่าน 267) 12 ส.ค. 59
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 59 (อ่าน 610) 01 ก.ค. 59
อบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 681) 22 มิ.ย. 59
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสั (อ่าน 266) 13 มิ.ย. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนไทย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 322) 10 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 505) 08 มิ.ย. 59
ระเบียบโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร (อ่าน 270) 24 พ.ค. 59
ผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา (อ่าน 504) 26 ธ.ค. 58
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65 ปี (อ่าน 520) 24 ธ.ค. 58
การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 13 ก.ย.2558 (อ่าน 771) 14 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (อ่าน 611) 19 ส.ค. 58
โรงเรียนจตุรภูมิฯแสดงละครเวทีงดเหล้า เข้าวัด ครบพรรษา@งานจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 454) 15 ส.ค. 58
7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม''ดำนาปลูกข้าว (อ่าน 409) 07 ส.ค. 58
โรงเรียนจตุรภูมิฯร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดประตูสู่อาเซียน ปี 2558 (อ่าน 494) 08 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งเจ้าลมกรด (อ่าน 416) 21 ก.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5 (อ่าน 337) 13 ก.ค. 58
โรงเรียนจตุรภูมิฯจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบและปันจักสีลัต นครลำดวนเกมส์ครั้งที่18 (อ่าน 387) 05 ส.ค. 58
ประกวดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการขยายผลโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษา (อ่าน 336) 09 ก.ค. 58
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารร่วมจัดการแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น ในงานกีฬา สพม.28 เกมส์ (อ่าน 383) 04 ก.ค. 58