ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 531706
Page Views 860698
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
บล็อคเรียนรู้ภาษาไทย
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ พิกุลทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ สุมณฑา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ติละกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายคณาวุฒิ พรหมทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายภูรินท์ สอนพูด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน

โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Tel&Fax -
ผู้ดูแลระบบ : นายเชษฐา  อาษาราช 089-5798395 e-mail: cheetta7@gmail.com