ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมดำนา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ส่งเสริมทำกิจกรรมดำนา เริ่มตั้งแต่กระบวนการ เตรียมต้นกล้า ใช้ปุ๋ย ดำต้นกล้าข้าวลงสู่แปลงนา มุ่งส่งเสริมเด็ก นักเรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,13:37   อ่าน 2428 ครั้ง