ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน"
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน" 2560  วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้เด็กเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบของการคอร์รัปชัน เเละส่งเสริมให้เด็กเยาวชน มีจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันเเละเเก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมเผ้าระวังสถานการณ์ัญหาคอร์รัปชันในพื้นที่เเละเผยเเพร่ระชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในชุมชน

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,10:13   อ่าน 2331 ครั้ง