ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 531727
Page Views 860719
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
บล็อคเรียนรู้ภาษาไทย
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารเป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายในด้านขยายโอกาส
ทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา ( เดิม ) โดยที่โรงเรียนกำแพง โดยนายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ พิกุลทอง ไปดำเนินการติดต่อประสานงานกับสภาตำบลแต้เพื่อใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ “ โนนเปือย” จำนวน 47 ไร่ เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2535 เป็นวันเปิดทำการวันแรกในนามของโรงเรียนกำแพง สาขา
ตำบลแต้ มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 74 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากท้องที่ 4 ตำบล คือ ตำบลแต้ ตำบลปะอาว ตำบลตาเกษ และตำบลขะยูง
วันที่ 6 มิถุนายน 2539 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อใหม่ว่า
“โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร “มีนายไพฑูรย์ พิกุลทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารคนแรก
 

คำขวัญของโรงเรียน
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำพาประชาธิปไตย ก้าวไกลเทคโนโลยี
มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง


โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Tel&Fax -
ผู้ดูแลระบบ : นายเชษฐา  อาษาราช 089-5798395 e-mail: cheetta7@gmail.com